Message
[X]
Error
[X]
Confirm
[X]
Input
[X]

Mr Muhamad Fahami Bin Ahmad

Mr Muhamad Fahami Bin Ahmad

Mr Muhamad Fahami Bin Ahmad

Designation

Health Education Officer

Institution

Pusat Sumber Transplan Nasional

Qualification

Master in Health Science (Health Education), Universiti Kebangsaan Malaysia Bachelor (HONS) in Communication, Universiti Sains Islam Malaysia

Special field of interest

Health Promotion Organ Donation Awareness Public Health Awareness Social Media

Abstract

Title: Promosi Pendermaan Organ Selepas Kematian Di Malaysia: Apakah Peranan Anggota Kesihatan
Body: Anggota kesihatan memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan dan meningkatkan kesedaran berkaitan pendermaan organ selepas kematian di Malaysia. Dapatan kajian mendapati orang awam lebih mempercayai informasi pendermaan organ yang disampaikan oleh anggota kesihatan. 3 peranan utama perlu dimainkan oleh anggota kesihatan iaitu berikrar sebagai penderma organ, meningkatkan pengetahuan serta menjalankan aktiviti promosi dan kesedaran. Pelbagai aktiviti telah dan boleh dijalankan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan peranan anggota kesihatan sebagai kumpulan sasar utama dalam promosi pendermaan organ di negara. Anggota kesihatan yang gagal memainkan peranan ini berisiko menyumbang kepada gangguan aktiviti promosi pendermaan organ yang direncana serta dilaksanakan.

Platinum

Gold

Silver

Bronze

Others

In collaboration with :